❤️02/10/2020 02/5/2021 👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️ Bắt đầu từ 1 cái tour với tư cách là HDV và khách rồi kết thúc bằng 1 cái lễ thành hôn xịn mịn

235332
:heart:02/10/2020
02/5/2021 👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️
Bắt đầu từ 1 cái tour với tư cách là HDV và khách rồi kết thúc bằng 1 cái lễ thành hôn xịn mịn cũng như là đã đổi vai trò thành người một nhà.
Cảm ơn Đà Lạt và cảm ơn em cô bạn cùng phòng Gam Ngoc Nguyen.
#ghiendalat

À ra Thế