" 𝗕𝗔𝗕𝗬𝗟𝗢𝗡 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻" 🚗🚗 05 𝑉𝑖 𝐵𝑎 - 𝑃4 𝑇𝑃 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢 Lại một quán có phong cách Địa Trung Hải cực cute và xinhhh ngày thành phố biển

229187
” 𝗕𝗔𝗕𝗬𝗟𝗢𝗡 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻”
:red_car::red_car: 05 𝑉𝑖 𝐵𝑎 – 𝑃4 𝑇𝑃 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢
Lại một quán có phong cách Địa Trung Hải cực cute và xinhhh ngày thành phố biển
:ramen::ramen: 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗟𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: 3.5/5 – nước ổn không phải gọi là xuất sắc. Ok!
:desert_island::desert_island: 𝗖𝗮̉𝗻𝗵 𝗤𝘂𝗮𝗻: 5/5 – tối trên này CHILL lắm nhaa – mát nữa
:money_with_wings::money_with_wings:𝗚𝗶𝗮́ 𝗧𝗶𝗲̂̀𝗻: 35-55k ( cũng xem xem bằng các quán khác)
=> 𝗞𝗵𝗮́ 𝗢̂̉𝗻 – đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 – 𝗰𝗵𝗶̣𝘂! 𝗻𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗻𝗵𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮!!! PHÙ HỢP ĐỂ CHỤP HÌNH
=>
#VungTauIEat #DulichVungTau #Vatu
#Bariavungtau #VungTauIlove #Vungtau
#Babylongarden


À ra Thế