1 mình và cần phòng view kính càng đẹp càng tốt ạ! Báo giá giùm mình! ( đã 7 lần đi Tam Đảo và đây là chuyến đi 1m đầu tiên 🤣🤣)

205602
1 mình và cần phòng view kính càng đẹp càng tốt ạ! Báo giá giùm mình! ( đã 7 lần đi Tam Đảo và đây là chuyến đi 1m đầu tiên :rofl::rofl:)
( đêm m7/3 hoặc đêm m8/3)
Có xe Limousin từ Cầu Giấy Hn lên Tam Đảo càng tốt ạ!


À ra Thế