1509 (MỘT NĂM KHÔNG CHÍN)

172188

1509 (MỘT NĂM KHÔNG CHÍN) Mua cái nồi cơm điện
Đạt tiêu chuẩn ISO:
Là 1509
Đến giờ biết mình ngu. Đúng MỘT NĂM KHÔNG CHÍN.
Lúc nào cũng sống nhăn.
Có nhiều hôm phải nhịn.
Cơm sống , làm sao ăn?

À ra Thế