18h30 mà tối thui lên tưới cây tưới hoa ,sẵn chụp mấy tấm post lên hội mình cho có với mn ☺️☺️vỏ trứng mới xin hồi sáng nge mấy

205618
18h30 mà tối thui lên tưới cây tưới hoa ,sẵn chụp mấy tấm post lên hội mình cho có với mn :relaxed::relaxed:vỏ trứng mới xin hồi sáng nge mấy b bảo bỏ vỏ trứng vô cho cây có canxi.mình phơi xong rồi bớp nát mới bón vào cây hả mọi người.

À ra Thế