199k/10 món thằng nào đăng bị hù xóa file vậy yếu thế.cùi bắp vậy đừng đăng tao chửi thằng phốt đó giờ tao phốt lại chắc bít phố

241517
199k/10 món thằng nào đăng bị hù xóa file vậy yếu thế.cùi bắp vậy đừng đăng tao chửi thằng phốt đó giờ tao phốt lại chắc bít phốt ai rồi chứ gì :)) tao hỏi thêm người khách mới đặt ăn hôm nay nè con cùi bắp sợ thì đừng phốt . Phốt thì đừng gỡ ok


À ra Thế