2 vc em tính đi phú quốc mà k có cmt nên k đi mb đc thì tính đi xe thì m.n cho e hỏi nếu từ nghệ an đi thì bắt xe từ nghệ an vào

163668

2 vc em tính đi phú quốc mà k có cmt nên k đi mb đc thì tính đi xe thì m.n cho e hỏi nếu từ nghệ an đi thì bắt xe từ nghệ an vào tới đâu ? Rồi mới đến được phú quốc ạ


À ra Thế