2000 trở đi làm sao bik 20 năm trước đây là trend ăn hàng 1 thời Kem đá. Đậu đỏ. Đậu đen. Dừa. Đậu xanh. Khoai môn....

175834
2000 trở đi làm sao bik 20 năm trước đây là trend ăn hàng 1 thời
Kem đá. Đậu đỏ. Đậu đen. Dừa. Đậu xanh. Khoai môn….


À ra Thế