22/11 e vào Phú Quốc, theo mọi người nên đi chơi các địa điểm theo tour hay tự đi ạ. Vì e định thuê một bạn chụp ảnh cho gia đìn

157534

22/11 e vào Phú Quốc, theo mọi người nên đi chơi các địa điểm theo tour hay tự đi ạ. Vì e định thuê một bạn chụp ảnh cho gia đình, nhưng nếu đi theo tour thì hình như là có người chụp ảnh luôn fai ko ạ.:heart:


À ra Thế