24-25/4 nhóm mình 11 người Tìm 1 căn nhóm,chung 1 phòng ngủ Giá hợp lý ạ

223713
24-25/4 nhóm mình 11 người
Tìm 1 căn nhóm,chung 1 phòng ngủ
Giá hợp lý ạ


À ra Thế