28 nồi bánh tét...chắc cũng

15087728 nồi bánh tét…chắc cũng phải tính đến chuyện trăm năm rồi.:triumph:À ra Thế