• 3 năm trước chúng tôi hẹn gặp nhau trên Đà Lạt với tư cách là NYC. NHƯng.... •3 năm sau chúng tôi cùng nhau lên Đà Lạt với d

175659
• 3 năm trước chúng tôi hẹn gặp nhau trên Đà Lạt với tư cách là NYC.
NHƯng….
•3 năm sau chúng tôi cùng nhau lên Đà Lạt với danh nghĩa là vk Ck hihi^^
#ghiendalat
<3À ra Thế