300k 2 người ăn đồ nướng thì có quán nào ok các bạn? khu vực: Q6,5,10,11,Bình Tân,Tân Phú

161470

300k 2 người ăn đồ nướng thì có quán nào ok các bạn? khu vực: Q6,5,10,11,Bình Tân,Tân Phú.


À ra Thế