77 bức ảnh về thành phố nhìn từ trên cao. Bao lâu rồi bạn chưa đến Đà Nẵng?

220743
77 bức ảnh về thành phố nhìn từ trên cao.
Bao lâu rồi bạn chưa đến Đà Nẵng ?
…………………………………………………………………….
#checkinvietnam #danang #danangfromabove

À ra Thế