8/3 rồi ưh 🤔🤔🤔 lên Buôn Mê chơi với Long đi nào 😁😁😁 {\ /} ( •.• ) / > 📸📸📸Hoàng Long 📞📞📞0935354078📞📞📞

207837
8/3 rồi ưh :thinking::thinking::thinking: lên Buôn Mê chơi với Long đi nào :grin::grin::grin:
{_/}
( •.• )
/ > :camera_flash::camera_flash::camera_flash:Hoàng Long
:telephone_receiver::telephone_receiver::telephone_receiver:0935354078​:telephone_receiver::telephone_receiver::telephone_receiver:
:racing_car::racing_car::racing_car::racing_car:
Tài xế – Hướng dẫn – Kiêm photo
:camera::camera:có tâm hơn người yêu cũ của bạn​:camera_flash::camera_flash:
#ReviewBuonMeThuot
#CheckinBuonMeThuot
#PhượtBazan
#TaxiTourTayNguyen
#DuLichTâyNguyên
#TaxiTourDuLichBuonMeThuot

À ra Thế