# **80 MẮT THẦN TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU SẼ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 4/2021** 18 điểm với 80 camera giám sát xử phạt giao thông đã đư

209895
# 80 MẮT THẦN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU SẼ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 4/2021
18 điểm với 80 camera giám sát xử phạt giao thông đã được lắp đặt trên tuyến Quốc lộ 51 qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến sẽ đưa vào hoạt động chính thức vào giữa tháng 4/2021.

À ra Thế