À lồ nắng cái bánh chậm ngay huhuu các bác cứu em Bltm siêu sốt ruốc chỉ #25k ( bao mềm mịn,đầy chạm nóc hộp lun nha) 0️⃣9️⃣3

224126
À lồ nắng cái bánh chậm ngay huhuu các bác cứu em
Bltm siêu sốt ruốc chỉ #25k ( bao mềm mịn,đầy chạm nóc hộp lun nha)
:zero::nine::three::four::six::two::one::six::one::nine:
Địa chỉ: 84a ngõ quỳnh
#reviewhanoi
#banhangÀ ra Thế