Acasa panorama villa 5-6/12 Còn trống - 2 phòng 3 giường cho 6-8 khách - 2 phòng 4 giường cho 8-10 khách - 2 phòng 2 giường ch...

Originally published at: https://arathe.org/?p=167164

Acasa panorama villa 5-6/12
Còn trống
– 2 phòng 3 giường cho 6-8 khách
– 2 phòng 4 giường cho 8-10 khách
– 2 phòng 2 giường cho 4 khách

có phòng ngay 0978562170

Contact Seller
À ra Thế