Ad có một cô bạn người nước ngoài. Rất thích món ăn Việt Nam. Nếu bạn là hướng dẫn viên của cô ấy thì bạn sẽ dắt cô ấy đi ăn món

225352
Ad có một cô bạn người nước ngoài. Rất thích món ăn Việt Nam. Nếu bạn là hướng dẫn viên của cô ấy thì bạn sẽ dắt cô ấy đi ăn món gì? Hoặc nếu bạn là chủ một quán ăn thật đặc biệt thì bạn sẽ muốn mời cô ấy thử món gì?
Ummer nào quởn quởn dắt cô ấy đi một vòng Sài Gòn được không??
Bật mí là cô ấy rất xinh đẹp và rất dũng cảm.
PS: Dĩ nhiên là không ăn thịt thú rừng và thịt thú nhà.
#saigonum
#umhetsaigon


À ra Thế