Ai ăn gì ib em ship nha. Bánh mới mỗi ngày luôn ạ Bánh crep sầu riêng ngàn lớp #90k 1 ổ Bánh crep sầu riêng 1 hộp 8 cái ú nù #

209852
Ai ăn gì ib em ship nha. Bánh mới mỗi ngày luôn ạ
Bánh crep sầu riêng ngàn lớp #90k 1 ổ
Bánh crep sầu riêng 1 hộp 8 cái ú nù #60k
Bánh crep dâu tây 1 hộp 8 cái #65k
Bánh mix dâu + sầu riênh #65k
Bánh mì phô mai tan chảy #45k
Bánh bông lan trứng muối #40k


À ra Thế