Ai bảo Sài Gòn không có chỗ picnic hay dã ngoại mà còn chụp choẹt sang chảnh như Tây ạ. Rủ đám bạn hay gia đình cuối tuần làm 1

188377
Ai bảo Sài Gòn không có chỗ picnic hay dã ngoại mà còn chụp choẹt sang chảnh như Tây ạ. Rủ đám bạn hay gia đình cuối tuần làm 1 buổi picnic 8 chuyện vui hết biết!
Hai địa điểm trong ảnh là #landmark#cauanhsaoquan7 #somerpinic :smiley:

À ra Thế