Ai chẹt in cái ngã 3 tình này rồi Tui tới nơi hổng thấy cái ngã 3 gì hết Chỉ có cái bảng ghi chữ "ngã 3 tình"?! #Reviewanchoi

223125
Ai chẹt in cái ngã 3 tình này rồi
Tui tới nơi hổng thấy cái ngã 3 gì hết
Chỉ có cái bảng ghi chữ “ngã 3 tình”??!!
#ReviewanchoiDaLat


À ra Thế