Ai có bạn cái sẽ hiểu :)))

171142
Đánh dấu là bông có chủ rồi nha
#sttbuon

À ra Thế