Ai đi sapa 1 mình cho mình xin ít kinh ngiệm với ạ, như xe cộ, nơi ở, nơi đến, check in, mình ở Ninh Bình ạ. thank mọi người!

177246
ai đi sapa 1 mình cho mình xin ít kinh ngiệm với ạ, như xe cộ, nơi ở, nơi đến, check in, mình ở Ninh Bình ạ. thank mọi người !


À ra Thế