Ai giúp em với Em phơi nắng hoa đậu biếc bình thường thôi mà nó bị nổi móc Phơi nắng xong bỏ dô hủ nó cũng bị móc luôn Ai có các

246125
Ai giúp em với
Em phơi nắng hoa đậu biếc bình thường thôi mà nó bị nổi móc
Phơi nắng xong bỏ dô hủ nó cũng bị móc luôn
Ai có cách nào giúp nó k bị móc nữa ko ạ
:cold_sweat::cold_sweat::cold_sweat:À ra Thế