Ai mê hoa giấy đủ màu thì ghé trường mình nha 🌷🌷🌷 Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ q7

215389
Ai mê hoa giấy đủ màu thì ghé trường mình nha :tulip::tulip::tulip:
Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ q7

À ra Thế