Ăn bao lâu mới hết cây này.hái hết 1đợt rồi

198610
Ăn bao lâu mới hết cây này.hái hết 1đợt rồi
À ra Thế