Anh chị cho em hỏi với, mình chôn đầu tôm làm phân, mà là tôm biển thì có được ko ạ🤔🤔🤔

226421
Anh chị cho em hỏi với, mình chôn đầu tôm làm phân, mà là tôm biển thì có được ko ạ:thinking::thinking::thinking:


À ra Thế