Anh em bạn bè nào có ý định đi cây thông cô đơn bằng xe máy dí người yêu thì coi chừng dìa cô đơn thiệt á nhôm.cho đi bộ lên dốc

177795
Anh em bạn bè nào có ý định đi cây thông cô đơn bằng xe máy dí người yêu thì coi chừng dìa cô đơn thiệt á nhôm.cho đi bộ lên dốc lắm là dìa cô đơn thiệt
#Câythôngcôđơn
#ghiềnđàlạt
À ra Thế