Anh Steven là diễn viên Gốc Á đầu tiên dc nhận đề cử Oscar cho Nam diễn viên chinh xuất sắc nhất nè Minari anh đóng đỉnh lắm lu

211987
Anh Steven là diễn viên Gốc Á đầu tiên dc nhận đề cử Oscar cho Nam diễn viên chinh xuất sắc nhất nè
Minari anh đóng đỉnh lắm luôn đó mọi người, mà thứ 6 rạp ms chiếu lại, mọi người nhớ đón coi


À ra Thế