📍Augustusbrücke, Japanische Palais Dresden Bạn nào ở Dresden hay muốn ghé chơi thì nhanh chân lên nhé. Mấy hôm nay hoa nở rộ lắm

225007
:round_pushpin:Augustusbrücke, Japanische Palais Dresden
Bạn nào ở Dresden hay muốn ghé chơi thì nhanh chân lên nhé. Mấy hôm nay hoa nở rộ lắm rùi :wink:


À ra Thế