Bác nào trồng rau mầm cải ngọt bằng phương pháp thuỷ canh rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ak. Em trồng mà nó cứ ngắn ngắn thế

202793
Bác nào trồng rau mầm cải ngọt bằng phương pháp thuỷ canh rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ak. Em trồng mà nó cứ ngắn ngắn thế này mãi ko dài được. Mà các loại khác thì dài gấp 3 lần rồiÀ ra Thế