Bạn chụp và chỉnh cho như này thì lần sau có nên dắt đi Đà Lạt nữa k mụi ngừi.? 😂😂😂 #reviewanchoidalat #anchoidalat

213372
Bạn chụp và chỉnh cho như này thì lần sau có nên dắt đi Đà Lạt nữa k mụi ngừi.?? :joy::joy::joy:
#reviewanchoidalat #anchoidalat


À ra Thế