Bạn còn dư bao nhiêu tiền Thái từ chuyến đi trước ? 😂😂

164199

Bạn còn dư bao nhiêu tiền Thái từ chuyến đi trước ?? :joy::joy:À ra Thế