BẠN THÍCH TRAI NÀO HƠN,

225981
BẠN THÍCH TRAI NÀO HƠN, CÁI GÌ CŨNG CÓ ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ MÀ?
À ra Thế