Bạn trồng rau bằng giá thể( đất trộn sẵn) nào? Và cho mình xin đánh giá. Xin review

254708
Bạn trồng rau bằng giá thể( đất trộn sẵn) nào?
Và cho mình xin đánh giá.
Xin review


À ra Thế