Bangkok đóng cửa 196 địa điểm vui chơi, giải trí, ăn nhậu tại 3 quận là Klongtoey, Wattana, Bang Khae, từ ngày 6-19 /4, sau khi

220363
Bangkok đóng cửa 196 địa điểm vui chơi, giải trí, ăn nhậu tại 3 quận là Klongtoey, Wattana, Bang Khae, từ ngày 6-19 /4, sau khi phát hiện 1 điểm bùng phát ở Thong lor.
*Cứ thấy tin tốt là y như rằng mấy hôm sau sẽ có chuyện. Chán không buồn nói :man_shrugging:t3::man_shrugging:t3:


À ra Thế