“Bánh ngon vcđ, ăn mẹ lần 5 cái 🙄” 😂 K nói nhiều TRƯA CÒN 100c (hết), CHIỀU 150c, chỉ 6k/c to ngon vcc luôn! Mn nhận bánh ấm

155276

“Bánh ngon vcđ, ăn mẹ lần 5 cái :roll_eyes::joy:

K nói nhiều TRƯA CÒN 100c (hết), CHIỀU 150c, chỉ 6k/c to ngon vcc luôn!

Mn nhận bánh ấm nóng, ngoài giòn trong mềm thơm, và bánh nhà e k bị ngọt. Bánh mn ăn ngon ắt quay lại mua tiếp, k chạy theo số lượng.
#reviewhanoi

À ra Thế