Bánh tét thì không xa lạ với mọi người rồi.Nhưng bánh tét Trà Vinh quê em thế này ăn không biết ngán luôn ấy. Đòn như trong hình

161768

Bánh tét thì không xa lạ với mọi người rồi.Nhưng bánh tét Trà Vinh quê em thế này ăn không biết ngán luôn ấy.
Đòn như trong hình là tận 1kg2 đấy cả nhà
À ra Thế