Bao lâu rồi bạn không về với quê nhà Thái Lan 🇹🇭🇹🇭🇹🇭 Một chiếc clip với những âm thanh quen thuộc cho các bạn hay mê đi Tàu Điện

315822
Bao lâu rồi bạn không về với quê nhà Thái Lan :thailand::thailand::thailand:
Một chiếc clip với những âm thanh quen thuộc cho các bạn hay mê đi Tàu Điện BTS ở Thái coi lại cho đỡ nhớ nhaaaaa :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
Mong ad duyệt bài cho em được lan toả nỗi nhớ Thái Lan :star_struck::star_struck::star_struck:


À ra Thế