Bao lâu rồi k ghé lên view này?? Có ai người VT mà chưa từng leo tượng Chúa k ta? Ảnh: Khang Ocean

245413
Bao lâu rồi k ghé lên view này?? Có ai người VT mà chưa từng leo tượng Chúa k ta?
Ảnh: Khang Ocean

À ra Thế