BN có chỗ nào ship vải loại 1 Lục Ngạn BG ko nhỉ

242553
BN có chỗ nào ship vải loại 1 Lục Ngạn BG ko nhỉ


À ra Thế