Bố mẹ ở nhà thì

241809
Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi ăn học….
:relieved::laughing:
À ra Thế