Bò viên chiên, hổng chiên hổng chín Cua anh hoài, sao anh k dính vậy anh ơi 😅😅😅 P/s : hôm nay em hoá diệu dàng. Hoá nàng tiên nh

196129
Bò viên chiên, hổng chiên hổng chín
Cua anh hoài, sao anh k dính vậy anh ơi :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
P/s : hôm nay em hoá diệu dàng. Hoá nàng tiên nhỏ mà chẳng chàng nào đến thăm :rofl::rofl::rofl::rofl:
Được cái là hnay e lạc vào ngôi nhà trên cây như trong chuyện cổ tích ấy!! Mê xĩu up xĩu down
#ghiendalat #crazyhouse


À ra Thế