Bởi em từng ở nơi đó bởi em từng yêu nơi đó, nên tôi về thấy cả một thời... Ngày ấy em quên tôi mất rồi, để trái tim tôi còn dan

195573
Bởi em từng ở nơi đó bởi em từng yêu nơi đó, nên tôi về thấy cả một thời… Ngày ấy em quên tôi mất rồi, để trái tim tôi còn dang dở…
P/s: Một phút ngắm Phú Yên qua flycam của Bảo :smiling_face_with_three_hearts:
#checkinphuyen
#checkinvietnam


À ra Thế