Bún bò, Long Khánh, Ngã 4 Tân Phong

image

Bún bò giò và mì quản #an