🌞Bước tới quận Tư bóng xế tà Cái bụng cồn cào ăn gì đây❓ Lẩu ly no bụng chè mát lạnh‼️ Hamburger ngon ốc toẹt vời‼️ 🌞Sau đây là

205181
:sun_with_face:Bước tới quận Tư bóng xế tà
Cái bụng cồn cào ăn gì đây❓
Lẩu ly no bụng chè mát lạnh‼️
Hamburger ngon ốc toẹt vời‼️
:sun_with_face:Sau đây là list các món ăn chơi mà no thiệt không thể bỏ qua ở Tôn Đản, Q.4 nha (Part 1)

 1. Lẩu Ly Tự Chọn 9K
  :houses:345 Tôn Đản, P.15, Q.4
  :alarm_clock:16h-22h
  :moneybag: Từ 3k ~
  Có trên Now
 2. Bmao Hamburger & Hotdog
  :houses:384 Tôn Đản, P.15, Q.4
  :alarm_clock:10h – 22h
  :moneybag:15k ~
  Có trên Now
 3. Ốc Cô Mạnh
  :houses:183 Tôn Đản, P.15, Q.4
  :alarm_clock:18h – 0h
  :moneybag:20k ~
 4. Tờ Ôm Tôm
  :houses:142 Tôn Đản, Q.4
  :alarm_clock:17h – 0h
  :moneybag: 39k~
  Có trên Now
 5. Chè Thi Thi
  :houses:233 Tôn Đản, P.15, Q.4
  :alarm_clock:16h – 22h
  :moneybag:15k~
  Có trên Now
  #daodoan

  À ra Thế