Buổi sáng của đám con nít thời bao cấp là cơm chiên mỡ, xôi.. và khi Má tui được lãnh nhu yếu phẩm là sữa đường ... nhì nhằng gì

225898
Buổi sáng của đám con nít thời bao cấp là cơm chiên mỡ, xôi… và khi Má tui được lãnh nhu yếu phẩm là sữa đường … nhì nhằng gì đó thì buổi sáng sẽ có món thần thánh bánh mì chấm sữa.
Nếu buổi sáng đi ra lò bánh mì đúng lúc có bánh mới thì đây là bữa sáng thiên đường….
Gần 30 năm trôi qua rồi, còn ai ăn sáng như vậy không?


À ra Thế