Cả nha chọn món này ne e chọn quả mít nhe

Originally published at: https://arathe.org/?p=185333
Cả nha chọn món này ne e chọn quả mít nheÀ ra Thế