C trả bài cho e giáo a,2 màu vì nhà có người ăn chay trường nên c làm xanh là chay,đỏ mặn 🌶🌶🌶nha nhà c ai cũng thích cay E giáo

193898
C trả bài cho e giáo a,2 màu vì nhà có người ăn chay trường nên c làm xanh là chay,đỏ mặn :hot_pepper::hot_pepper::hot_pepper:nha nhà c ai cũng thích cay
E giáo duyệt bài cho c nhé


À ra Thế